Faq

Veelgestelde vragen – FAQ’s aan de makelaar

Voor vragen over de Aankoop of Verkoop van een huis vraag je de Makelaar! Sommige vragen worden vaker gesteld, daarom zijn ze opgenomen in de zogenaamde FAQ’s oftewel Veel gestelde Vragen. Staat jouw vraag/antwoord er niet bij? Schroom dan niet! Stel hem Gratis en Vrijblijvend! info@regiomakelaar.eu
Verkopen
Aankopen
Taxaties
 

Uw huis verkopen

Is een eerste gesprek met uw makelaar gratis? 
Wanneer kan ik mijn huis het beste te koop zetten?
Wat is “stille verkoop”? 
Wat zijn de kosten van een makelaar? 
Welke voorwaarden kan ik afspreken met een makelaar?
Als ik mijn verkoopopdracht intrek, moet ik dan toch courtage betalen? 
Hoe zit het met verborgen gebreken?


Een huis kopen

Wat is kosten koper? 
Wat betekent vrij op naam?
Is een huis bekijken gratis? 
Wanneer zit ik aan een koop vast? 
Met welke doorlopende kosten krijg ik te maken als ik mijn eigen huis bezit?
Wat is een optie?
Hoe werkt het als ik zelf een makelaar meeneem?
Waar kan ik het beste overzicht krijgen van alle te koop staande huizen? 
Hoe zit het met verborgen gebreken? 
Wat zijn ontbindende voorwaarden? 
Wat staat er in de koopakte?
Wat is een waarborgsom of een bankgarantie? 
Wanneer ben ik in onderhandeling?
Mag een makelaar doorgaan met bezichtiging als er al over een bod onderhandeld wordt? 
Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 
Zit een makelaarscourtage in de ‘kosten koper’? 
Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
Wanneer komt de koop tot stand?


Taxaties

Wat kost een taxatie? 
Hoe lang duurt het voordat ik mijn rapport in huis heb? 
Waar let een taxateur op bij een taxatie?
Is een taxatie tevens een bouwkundige keuring? 
Waar heb ik een taxatie voor nodig?
Wordt het taxatierapport altijd geaccepteerd door de financiele instelling(en)?
Wordt het rapport geaccepteerd door Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
Mijn intermediair / tussenpersoon / bank zegt dat ik de taxatie via hem moet regelen. Klopt dat?
Mijn hypotheekadviseur zegt dat indien de gewenste executiewaarde niet wordt gehaald ik de financiering niet rond krijg. Hoe ga ik hier mee om?
Mijn hypotheek adviseur zegt dat ik volsta met een zichttaxatie of verkort taxatie rapport? Wat kost dit?
Kan ik mijn taxatieopdracht kosteloos annuleren?
Op welke wijze wordt er contact met mij opgenomen?
Heeft de getaxeerde waarde invloed op het bedrag dat ik kan lenen?
Wat zijn verschotten?
De meest voorkomende waardebegrippen bij een taxatie van een woonhuis


Antwoorden

UW HUIS VERKOPEN
Is een eerste gesprek met uw makelaar gratis?
 
Ja, een oriënterend gesprek is altijd gratis.

Wanneer kan ik mijn huis het beste te koop zetten?
Huizen worden een heel jaar door verkocht, dus kunnen ze ook een heel jaar door te koop worden aangeboden. Woningen waarbij een bijzonder fraaie tuin een verkoopargument is, kunnen het beste te koop worden aangeboden als de tuin op z’n mooist is.

Wat is “stille verkoop”? 
Als u uw woning wilt verkopen kunt u kiezen voor een zogenaamde “stille verkoop”. Dit houdt in dat er geen tuinbord of raambiljet komt en er niet met de woning wordt geadverteerd. Alleen via het kantoor of onze makelaar worden potentiële kopers op de hoogte gebracht. De verkoop van uw pand wordt op deze manier niet aan de grote klok gehangen. Wel dient u er rekening mee te houden dat dit veelal niet het resultaat geeft dat u ervan verwacht had.

Wat zijn de kosten van een makelaar? 
Een makelaar berekent voor het verlenen van zijn diensten een courtage. Dit is een percentage van het gerealiseerde resultaat. De hoogte van de courtage wordt vooraf met u afgesproken. Naast deze kosten moet u rekening houden met advertentiekosten en drukkosten voor flyers ed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze makelaar.

Welke voorwaarden kan ik afspreken met een makelaar? 
In principe is de vorm en de inhoud van een opdracht vrij. Heeft u specifieke wensen of vragen dan kunt u dit tijdens het gesprek laten weten aan onze makelaar. Alle afspraken die met u worden gemaakt komen op papier in een schriftelijke opdracht tot dienstverlening.

Als ik mijn verkoopopdracht intrek, moet ik dan toch courtage betalen? 
Nee, als u uw opdracht intrekt of opschort hoeft u geen courtage te betalen. Wel moet u de gemaakte kosten, waaronder de advertentiekosten betalen.

Hoe zit het met verborgen gebreken? 
Als verkoper bent u verplicht de gebreken aan uw woning te melden, zodat een koper hier vooraf rekening mee kan houden bij het maken van zijn koopbeslissing. Tegenover de wettelijke meldingsplicht van de verkoper staat een wettelijke onderzoeksplicht van de koper. Dus ook de koper heeft de plicht zich actief op de hoogte te stellen van de staat van de woning. Uiteraard dient u de koper hiervoor wel de gelegenheid te bieden. EEN HUIS KOPEN

Wat is kosten koper?
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning dient te betalen. De kosten koper is ongeveer 7 a 8 % van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:
 • Overdrachtsbelasting, 2% van de koopsom
 • Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
 • Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte)
 • Naast deze kosten dient u als koper, indien u een hypothecaire geldlening sluit, ook rekening te houden met:
 • Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte
 • Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte
 • Afsluitkosten voor het afsluiten van de hypotheek
 • Taxatiekosten
 • Borgtochtprovisie Nationale Hypotheek Garantie (indien van toepassing)
 • Kosten i.v.m. eventuele bankgarantie
 • Inschrijving van de koopovereenkomst
Een deel van de laatstgenoemde kosten is fiscaal aftrekbaar.
Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.
Wat betekent vrij op naam?
Soms neemt de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning op zich. De woning wordt dan `vrij op naam` (v.o.n.) aangeboden. Onder vrij op naam vallen de volgende kosten:
 • Overdrachtsbelasting
 • Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte)
 • Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
De koper betaalt bij vrij op naam zelf de kadasterkosten voor het inschrijven van de hypotheekakte en de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte alsmede afsluitprovisie en borgtochtprovisie NHG.
Onder vrij op naam vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Is een huis bekijken gratis? 
Ja, u kunt een afspraak maken met de verkopende makelaar om vrijblijvend een woning te bezichtigen.

Wanneer zit ik aan een koop vast?
De koop van een woning of appartement moet sinds 1 september 2003 schriftelijk worden aangegaan. Alleen een mondelinge overeenkomst is niet meer rechtsgeldig. Nadat u getekend heeft voor ontvangst van de koopakte heeft u nog een wettelijke bedenktijd van drie werkdagen. Na het verstrijken van deze 3-dagen zit u aan de koop vast. U kunt de overeenkomst enkel nog ontbinden op grond van vooraf overeengekomen voorwaarden zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een financiering.

Met welke doorlopende kosten krijg ik te maken als ik mijn eigen huis bezit? 
Allereerst de financieringslasten, hieronder verstaat men de rente en aflossing van een hypothecaire geldlening alsmede de premie voor de eventueel gekoppelde levensverzekering. Gemeentelijke lasten zoals Onroerende Zaak Belasting, afvalstoffenheffing en rioolrechten. Waterschapslasten en premies voor het verzekeren van uw huis (opstal- en glasverzekering). In het geval van een appartement dient men rekening te houden met servicekosten. Informeer bij de verkopende makelaar naar de vaste lasten van de woning waarin u interesse heeft.

Wat is een optie? 
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopend makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
Hoe werkt het als ik zelf een makelaar meeneem?
U kunt bij een bezichtiging uw eigen makelaar/adviseur meenemen. U wordt dan gezamenlijk door de verkopende makelaar rondgeleid door het pand. Als u besluit om het pand aan te kopen, treedt uw eigen makelaar/adviseur namens u op tijdens de onderhandelingen met de verkopende makelaar. Houdt u er rekening mee dat aan het inschakelen van uw eigen makelaar/adviseur ook kosten zijn verbonden.
Waar kan ik het beste overzicht krijgen van alle te koop staande huizen? 
Om te beginnen kunt u de diverse makelaars in de regio benaderen om naar hun aanbod te vragen. U kunt de advertenties in de regionale kranten in de gaten houden maar het meest complete overzicht krijgt u echter via internet. 

Hoe zit het met verborgen gebreken? 
De verkoper is verplicht de gebreken aan zijn woning te melden, zodat u hier vooraf rekening mee kunt houden bij het maken van uw koopbeslissing. Tegenover de wettelijke meldingsplicht van de verkoper staat een wettelijke onderzoeksplicht van de koper. Dus ook u als koper heeft de plicht u actief op de hoogte te stellen van de staat van de woning. 

Wat zijn ontbindende voorwaarden? 
Dit zijn voorwaarden op grond waarvan een eerder gesloten overeenkomst, zonder kosten kan worden ontbonden. Deze voorwaarden moeten vooraf zijn overeengekomen. Zowel koper als verkoper heeft het recht een of meerdere ontbindende voorwaarden op te nemen in een overeenkomst. De voorwaarden lopen altijd gedurende een bepaalde tijd. Een veel gebruikte ontbindende voorwaarde is bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypothecaire lening voor de koper. 

Wat staat er in de koopakte? 
De inhoud van een koopakte omvat alle afspraken tussen koper en verkoper. Onze koopakte wordt altijd opgemaakt conform het standaard model van de VBO Makelaars, aangevuld met eventuele bijzondere afspraken tussen partijen.

Wat is een waarborgsom of bankgarantie? 
Als u een onroerende zaak heeft gekocht dient u als koper een garantie af te geven aan de verkopende partij van 10 % van de koopsom. Dit kan in de vorm van een waarborgsom of een bankgarantie. Een waarborgsom is een bedrag wat u stort op de rekening van de betrokken notaris. Dit bedrag wordt later in mindering gebracht op de koopsom. Tot aan de eigendomsoverdracht wordt er rente over dit bedrag aan u vergoed. Indien u niet over voldoende eigen middelen beschikt om een waarborgsom te storten, dan kunt u een bankgarantie af laten afgeven door uw geldverstrekker. Hiermee zijn wel kosten gemoeid. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze hypotheekadviseur
In principe geldt dat de verkoper altijd een waarborgsom of bankgarantie verlangd van de koper tenzij anders overeengekomen. Binnen 4 weken na overeenstemming dient de waarborgsom of bankgarantie in handen te zijn van de notaris of op diens bank- of girorekening te worden gestort. .

Wanneer ben ik in onderhandeling?
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen. 

Mag een makelaar doorgaan met bezichtiging als er al over een bod onderhandeld wordt? 
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft niet de (beste) koper te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Vaak zal de verkopende makelaar aan de belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerst geïnteresseerde is beëindigd. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken.
Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod.
Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. 

Zit een makelaarscourtage in de ‘kosten koper’? 
Nee, als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij ook zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst (makelaarscourtage). De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet van de koper. Het kan daarom eveneens voor de koper van belang zijn een eigen makelaar in te schakelen. 

Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen? 
Ja, als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod, dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van koop. Als de verkopers een tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen. Andersom kan dat ook. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen “naar elkaar toekomen” in het biedingproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.

Wanneer komt de koop tot stand? 
Als verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal prijs, opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden), dan legt de makelaar deze koop schriftelijk vast in een koopakte. Daarin moet staan wat de partijen mondeling hebben afgesproken. Meestal wordt er nog een aantal afspraken vastgelegd in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule. Hoewel er tussen het mondeling overeenkomen en de ondertekening formeel geen overeenkomst is, zal de makelaar c.q. de verkoper alle medewerking verlenen de voorgenomen transactie tot stand te brengen. De koop komt vervolgens formeel tot stand zodra de koopakte door beide partijen is getekend. Hierbij wordt aangetekend dat de koper dan nog drie werkdagen bedenktijd heeft, waarin hij – zonder opgaaf van reden – van de koop kan af zien. Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk onderwerp. Hierover moeten de partijen het eens zijn vóór de koop. Let op: u krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering. Bij uw bod moet duidelijk vermelden dat dit “onder voorbehoud van financiering” is. TAXATIES
Wat kost een taxatie? 
De kosten van een taxatie zijn een promillage van de hoogst getaxeerde waarde van uw pand of een eventueel vooraf overeengekomen honorarium. Dit honorarium wordt verhoogd met BTW. De bijkomende kosten zijn: verschotten, kadastrale onderzoek en eventueel legeskosten van de betreffende gemeente. U kunt vooraf een kostenindicatie vragen bij onze makelaar/taxateur. De kosten van het taxatierapport zijn in veel gevallen op te voeren als aftrekpost bij de aangifte van uw inkomstenbelasting.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn rapport in huis heb? 
U krijgt uw rapport uiterlijk binnen 5 werkdagen na opname thuis. Hoe snel de woning getaxeerd kan worden is afhankelijk van de eigenaar van de woning. Hij/zij zal ons toegang tot de woning moeten geven.
Waar let een taxateur op bij een taxatie?
Kort gezegd; Alles! Alles wat bepalend is voor de waarde van een pand. De zwaarst wegende punten zijn:
 • De locatie van een pand;
 • de bruto inhoud en gebruiksoppervlakte van een pand;
 • de perceelgrootte;
 • de bouwkundige staat;
 • de staat van onderhoud;
 • het afwerkingniveau;
 • gegevens m.b.t. de bodemgesteldheid;
 • eventuele aanwezigheid van milieubelastende materialen, zoals asbest;
 • aanvullende voorzieningen zoals berging, garage, serre, sauna of zwembad.
Al deze gegevens worden vergeleken met gerealiseerde verkoopresultaten van soortgelijke panden op vergelijkbare locaties.

Is een taxatie tevens een bouwkundige keuring?
Nee. Hoewel de bouwkundige staat onderdeel is van een taxatie, mag dit niet gelijk worden gesteld aan een uitgebreide bouwkundige keuring. Als u twijfelt over de bouwkundige staat van een pand, adviseren wij het inschakelen van een bouwkundige voor een specialistisch onderzoek. Onze makelaar kan u hierbij helpen.

Waar heb ik een taxatie voor nodig?
In veel gevallen moet u een rapport kunnen overleggen als u een hypothecaire lening wilt afsluiten. De vermelde waardes in het rapport zijn mede bepalend voor de toegestane hoogte van een lening. Ook in geval van een boedelscheiding, een aankoopbeslissing of overdracht in de familiesfeer kan een rapport nodig zijn.
Wordt het taxatierapport altijd geaccepteerd door de financiele instelling(en)?
Ja. De taxatierapporten voldoen aan de laatste normen vastgesteld door Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen (NVM, LMV, RVT en VBO). Dat wil zeggen dat onze aangesloten taxateurs voldoen aan deze normen.

Wordt het rapport geaccepteerd door Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
Ja, de rapporten voldoen tevens aan de door NHG gestelde eisen bij aankoop en/of (her)financiering.

Mijn intermediair / tussenpersoon / bank zegt dat ik de taxatie via hem moet regelen. Klopt dat?
Nee. U bent vrij in uw keuze van een taxateur, mits deze aan de gestelde eisen voldoen. Hypotheekadviseurs ontvangen vaak retourprovisie van de makelaar / taxateur bij wie de taxatie wordt ondergebracht. Deze provisie kan oplopen tot vele honderden euro?s. Uw hypotheek adviseur kan dus baat hebben bij het laten verrichten van een taxatie bij een door hem aangewezen makelaar / taxateur. Als uw zelf afspraken met de taxateur maakt, weet u zeker dat alleen uw belangen voorop zijn blijven staan!

Mijn hypotheekadviseur zegt dat indien de gewenste executiewaarde niet wordt gehaald ik de financiering niet rond krijg. Hoe ga ik hier mee om?
U kunt de benodigde executiewaarde vermelden op het aanvraagformulier. De taxateur kan dan rekening houden met de gewenste executiewaarde. Uiteraard kan de taxateur vooraf niet een 100% garantie geven dat de gewenste executiewaarde ook daadwerkelijk gehaald gaat worden. Dit is dus geen reden tot annulering zonder kosten.

Mijn hypotheek adviseur zegt dat ik volsta met een zichttaxatie of verkort taxatie rapport? Wat kost dit?
De kostprijs voor een dergelijke taxatie is op aanvraag. Dit is afhankelijk van de normen van de financiële instelling. Hier bestaan dus echter nog verschillen, bijvoorbeeld: wel of geen inpandige opname, dus alleen een taxatie van buitenaf. Is het slechts een aanvulling op een bestaand taxatierapport? U kunt hiervoor contact opnemen zodat we u vrijblijvend kunnen informeren.

Kan ik mijn taxatieopdracht kosteloos annuleren?
Het invullen van het aanvraagformulier is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets. Als u een afspraak hebt gemaakt voor een taxatie, dan worden er kosten gemaakt door de taxateur en kan men niet meer kosteloos annuleren.
Het is niet meer mogelijk te annuleren nadat de makelaar de woning reeds heeft bezocht. U bent dus het volledige tarief verschuldigd. Als u annuleert voor de opname van de woning, maar nadat er een afspraak is gemaakt, dan rekenen wij een bedrag van 75,- inclusief BTW aan annuleringskosten.

Op welke wijze wordt er contact met mij opgenomen?
Indien u een pand aankoopt, zal de lokale taxateur rechtstreeks contact opnemen met de verkopende partij cq. Verkopende makelaar om een afspraak in te plannen. Er wordt wel telefonisch contact met u opgenomen indien u bijvoorbeeld gaat verbouwen in de aangekochte woning en ook deze verbouwing meegefinancierd gaat worden. Graag vernemen wij dan van u welke verbouwingsplannen u heeft en wat deze gaan kosten.
Heeft de getaxeerde waarde invloed op het bedrag dat ik kan lenen?
Ja, vaak bepaalt de executiewaarde mede de hoogte van het maximaal te lenen bedrag. De meeste geldverstrekkers lenen u maximaal 125% van de executiewaarde. 

Wat zijn verschotten?
Taxatiemodellen en de kennis van de makelaar zijn niet altijd voldoende voor de taxatie van een woning. Er zijn immers factoren die van invloed zijn op de waarde van een woning die men niet kan zien, zelfs niet bij de opname door een taxateur. Omdat deze factoren een positief of juist een negatief effect hebben op de waarde van de woning, is het van belang dat de taxateur wel op de hoogte is van deze omstandigheden.
De taxateur heeft de plicht om een onderzoek in te stellen naar dit soort factoren. Voorbeelden van zulke factoren (kunnen) zijn:
 • Veranderingen door de gemeente of provincie in beleid, bestemming en gebruik in: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffing.
 • Informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks e.d.
 • Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woongenot.
 • Informatie van het kadaster.
Veelal wordt deze informatie opgevraagd bij de gemeente. Hiervoor brengt de gemeente echter kosten in rekening. Deze kosten worden de ‘verschotten’ genoemd. Iedere gemeente mag haar eigen tarieven voor deze verschotten vaststellen. Daardoor kan stad A aanmerkelijk duurder uitvallen dan stad B, terwijl in stad C helemaal geen kosten worden berekend. Voor zover bij ons bekend, bedraagt het maximum tarief voor verschotten € 70,-.
In nagenoeg alle gevallen zal de taxateur naast het raadplegen van het Kadaster ook een onderzoek uitvoeren naar de eigendomspapieren. Dit lijkt overbodig. Helaas blijkt uit de praktijk dat het wel noodzakelijk is om te controleren of de verkoper ook wel daadwerkelijk de eigenaar is en gerechtigd is om te verkopen. Ook dit onderzoek valt onder de verschotten.

De meest voorkomende waardebegrippen bij een taxatie van een woonhuis zijn:
Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
Dit is de waarde, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Executiewaarde vrij van huur en gebruik
Dit is de waarde, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Herbouwwaarde (ten behoeve van de verzekering)
Dit is een indicatie van de kostprijs om de huidige woning op dezelfde plaats opnieuw te laten bouwen.

 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring