Regio Makelaar Stadskanaal

Veelgestelde vragen aan de makelaar

Voor vragen over de aankoop of de verkoop van een huis kun je uiteraard terecht bij Regio Makelaar! Sommige vragen zijn vaker aan ons gesteld, daarom hebben wij ze voor jou opgenomen in de zogenaamde FAQ’s (Frequently Asked Questions) oftewel Veelgestelde Vragen.

Jouw huis verkopen?

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:
-          1. Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
-          2. Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
-          3. Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
-          4. Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.


Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u ook met behulp van de KopieID-app beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. U kunt de app KopieID downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. 

 

Ja, een adviesgesprek is bij ons altijd gratis. Er kunnen alleen kosten in rekening worden gebracht als dat met jou is afgesproken en ook als zodanig is vastgelegd in een zogenaamde bemiddelingsovereenkomst.

Dat is per situatie geheel verschillend. Jouw persoonlijke situatie, maar zeker ook de woningmarkt! Wil je 100% veiligheid zodat je zeker weet dat je niet met dubbele woonlasten komt te zitten. Of durf je een “gecalculeerd” risico nemen en eerst een ander huis kopen? En hoe groot is zo’n risico? Wij komen gratis en vrijblijvend bij je langs voor een adviesgesprek.

Een bemiddelingsovereenkomst is een contract tussen jou en jouw makelaar. Hier staat o.a. vermeld wat de kosten zijn voor de verkoopbemiddeling. Ook staat er in wat de makelaar voor jou doet. Verder staat er bijvoorbeeld ook in vermeld wat de consequenties zijn als de overeenkomst wordt beëindigd.

De kosten van de makelaar bestaan meestal uit opstartkosten, courtage en marketing/advertentiekosten. De courtage is een percentage van de gerealiseerde verkoopprijs, maar ook kan dit een vast bedrag zijn. De kosten kunnen verschillen per makelaar. Graag komen we bij je langs voor vrijblijvend advies en uitleg over de verkoop en de kosten daarvan.

Verkoop

Het antwoord daarop ligt in de Wet Koop Onroerende Zaken. Sinds de invoering van deze wet in 2003 is een mondeling gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een particuliere woning met een particuliere koperniet meer geldig!

Een koopovereenkomst woning met een particuliere woning en een particuliere koper is pas bindend als is voldaan aan het zogenaamde “schriftelijkheidsvereiste”. Aan het schriftelijkheidsvereiste is pas voldaan als er sprake is van een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen daadwerkelijk ondertekend is.

Let op! Een bevestiging via WhatsApp, e-mail of anderszins vergelijkbare vorm is geen (elektronische) ondertekening van een koopovereenkomst. En omdat er geen sprake is van ondertekening, is er dus ook niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste.

Een koopovereenkomst voor een particuliere woning met een particuliere koper is dus pas bindend als er een, door beide partijen, getekende koopovereenkomst is!