Regio Makelaar Stadskanaal
Regio Makelaar Stadskanaal

Veelgestelde vragen aan de makelaar

Voor vragen over de aankoop of de verkoop van een huis kun je uiteraard terecht bij Regio Makelaar! Sommige vragen zijn vaker aan ons gesteld, daarom hebben wij ze voor jou opgenomen in de zogenaamde FAQ’s (Frequently Asked Questions) oftewel Veelgestelde Vragen.

Jouw huis verkopen?

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:
-          1. Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
-          2. Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
-          3. Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
-          4. Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.


Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u ook met behulp van de KopieID-app beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. U kunt de app KopieID downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. .

 

Ja, een adviesgesprek is bij ons altijd gratis. Er kunnen alleen kosten in rekening worden gebracht als dat met jou is afgesproken en ook als zodanig is vastgelegd in een zogenaamde bemiddelingsovereenkomst.

Een koopovereenkomst voor een particuliere woning met een particuliere koper is dus pas bindend als er een, door beide partijen, getekende koopovereenkomst is!

Is een mondelinge koopovereenkomst voor een woning bindend of niet bindend? Een regelmatig voorkomend misverstand is dat een mondelinge koopovereenkomst bindend zou zijn.

In Nederland is sinds 2003 bij wet (Wet Koop Onroerende Zaken) bepaald dat een koopovereenkomst voor de aanschaf van een woning, door een particuliere koper, schriftelijk moet worden aangegaan. Dit noemen we de zogenaamde "schriftelijkheidsvereiste". Het antwoord op de vraag of een mondelinge koopovereenkomst bindend is dus nee! Bij een mondelinge overeenkomst is er dus geen sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst. 

Nb. Een verkoper kan dus, zolang de koopovereenkomst niet is ondertekend, ingaan op een hoger bod van een tweede koper. En een koper kan dus ook nog van de koop! 

Let op! Een bevestiging via WhatsApp, e-mail of anderszins vergelijkbare vorm is geen (elektronische) ondertekening van een koopovereenkomst. En omdat er geen sprake is van ondertekening, is er dus ook niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste.

Een koopovereenkomst is pas bindend als zowel koper en verkoper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper ook een door beide partijen getekende kopie van de koopovereenkomst heeft ontvangen!

Na het ondertekenen van de koopovereenkomst, heeft alléén de koper nog 3 dagen bedenktijd om de koop te ontbinden. Dit stelt de koper dus in de gelegenheid om, zonder opgaaf van reden, nog van de koop af te kunnen. En zonder (10%) boete!

Dat is per situatie geheel verschillend. Jouw persoonlijke situatie, maar zeker ook de woningmarkt! Wil je 100% veiligheid zodat je zeker weet dat je niet met dubbele woonlasten komt te zitten. Of durf je een “gecalculeerd” risico nemen en eerst een ander huis kopen? En hoe groot is zo’n risico? Wij komen gratis en vrijblijvend bij je langs voor een adviesgesprek.

Een bemiddelingsovereenkomst is een contract tussen jou en jouw makelaar. Hier staat o.a. vermeld wat de kosten zijn voor de verkoopbemiddeling. Ook staat er in wat de makelaar voor jou doet. Verder staat er bijvoorbeeld ook in vermeld wat de consequenties zijn als de overeenkomst wordt beëindigd.

De kosten van de makelaar bestaan meestal uit opstartkosten, courtage en marketing/advertentiekosten. De courtage is een percentage van de gerealiseerde verkoopprijs, maar ook kan dit een vast bedrag zijn. De kosten kunnen verschillen per makelaar. Graag komen we bij je langs voor vrijblijvend advies en uitleg over de verkoop en de kosten daarvan.

Verkoop

Nee, de verkoper hoeft de woning niet te verkopen als de vraagprijs geboden wordt.

 

Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een uitspraak bepaald dat de vraagprijs van een woning slechts een uitnodiging is tot het doen van een bod. Wanneer je de vraagprijs uit een advertentie of presentatie biedt, plaatst je feitelijk een bod.

 

De verkoper behoudt het recht om te beslissen of hij dat bod aanvaardt, afwijst, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Tijdens de onderhandelingen kan de verkoper zelfs besluiten om de vraagprijs te verhogen.