Disclaimer

Disclaimer
De internetsite van www.regiomakelaar.eu is eigendom van Regio Makelaar Groningen-Drenthe  / Gert de Roo, gevestigd aan de Oude Markt 26 te Stadskanaal en is ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 02090881.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
Gebruik van de website
Regio Makelaar Groningen-Drenthe  stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Regio Makelaar Groningen-Drenthe  aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website
Regio Makelaar Groningen-Drenthe  onderhoudt de internetsite en tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden. Regio Makelaar Groningen-Drenthe  biedt echter geen garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie actueel, juist, of  volledig is.
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
Berichten die u per e-mail naar Regio Makelaar Groningen-Drenthe stuurt, kunnen onveilig zijn. Regio Makelaar Groningen-Drenthe raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Regio Makelaar Groningen-Drenthe te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Regio Makelaar Groningen-Drenthe  te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
Informatie van derden
Bepaalde (hyper)links op de internetsite leiden naar andere internetsites buiten het domein van Regio Makelaar Groningen-Drenthe , welke geen eigendom zijn van Regio Makelaar Groningen-Drenthe, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Regio Makelaar Groningen-Drenthe. Regio Makelaar Groningen-Drenthe uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Regio Makelaar Groningen-Drenthe worden onderhouden wordt afgewezen.
Intellectuele eigendommen
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Regio Makelaar Groningen-Drenthe.
Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Regio Makelaar Groningen-Drenthe slecht verdraagt met de naam en reputatie van Regio Makelaar Groningen-Drenthe, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.
Wijzigingen
Regio Makelaar Groningen-Drenthe behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.